Senzilles i tendres

Santa Coloma sense Núria Parlon
Joan de la Vega, a l'acte de la Llibreria del Carrer Major
Joan de la Vega, 29 anys de poesia