El Berguedà

Amagada primavera
Gent de metro: cap de tren